Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Sint-Pieters-leeuw.

Via de link 'Kalender' bovenaan deze pagina kunt u de openbare besluitvorming van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw raadplegen.

De volgende informatie wordt gepubliceerd:

 • agenda’s - 8 dagen vóór de zitting
  • gemeenteraad (GR)
  • OCMW-raad (RMW)
  • commissie bestuurlijke en administratieve organisatie (BAO)
  • commissie mens, samenleving en ruimte (MSR)
 • besluitenlijsten - binnen 10 dagen na de zitting:
  • college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • vast bureau (VB)
  • gemeenteraad (GR)
  • OCMW-raad (RMW)
 • notulen en verslagen:
  • gemeenteraad (GR) - na goedkeuring tijdens een volgende zitting
  • OCMW-raad (RMW) - na goedkeuring tijdens een volgende zitting
  • commissie bestuurlijke en administratieve organisatie (BAO) – na goedkeuring van het college
  • commissie mens, samenleving en ruimte (MSR) – na goedkeuring van het college

De notulen van de gemeente- en OCMW-raden van 2016 tot 2019 kunt u op de website terugvinden:

 • Notulen OCMW-raad

https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/bestuur-beleid/raad-voor-maatschappelijk-welzijn/agenda-en-notulen

 • Notulen gemeenteraad

https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/bestuur-beleid/gemeenteraad/agenda-en-notulen

De recente beleidsdocumenten kunt u hier terugvinden: https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/bestuur-beleid/beleidsdocumenten

Een overzicht van de belastingen, retributies, toelagen, subsidies, premies en andere gemeentelijke reglementen zijn hier verzameld: https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/bestuur-beleid/beleidsdocumenten/reglementen

Nog steeds niet gevonden wat u zoekt?

U vindt enkel informatie terug die openbaar mag worden gemaakt.
Indien u het gewenste document niet terugvindt, kunt u dit steeds schriftelijk opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@sint-pieters-leeuw.be, of via een brief gericht aan Lokaal Bestuur Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Meer daarover leest u op openbaarheid van bestuur: https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/communicatie-inspraak/openbaarheid-van-bestuur

Klachten m.b.t. een beslissing?

Een klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

U kunt een klacht digitaal indienen via een digitaal formulier of via mail naar het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

U kunt ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer informatie vindt u op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Hulp nodig? Vragen?

Contacteer het secretariaat 02 371 22 70 of  secretariaat@sint-pieters-leeuw.be